Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Část Pašinovice

Pašinovice

Pasinovice_03.jpg

První zmínka o obci Pašinovice je z roku 1371. Sídlo tu měli drobní zemané Pašinovici. Roku 1371 je uváděn Oldřich Pašinovic, roku 1380 pak Čeněk z Pašinovic. Roku 1414 náhle zemřel Čeněk i se svým synem Pešíkem Pašinovicem. Neměli jiné potomky a tak dědil obec synovec - opět Oldřich Pašinovic. 

 Jaké sídlo či tvrz zde byla, není nikde uváděno, ale v těsné blízkosti většího panství Komařice nemohli Pašinovici vlastnit ani velké pozemky ani velké lesy. Pravděpodobně na čp.1 stál jejich poplužní dvorec. S rytíři z Komařic byli ale asi v dobrém vztahu či dokonce příbuzní, o čemž svědčí zmínka z roku 1460, kdy  "...dal Beneš z Komařic kostelu ve Střížově plat za duši svou a svých předků a za Oldřicha Pašinovice..."

Zda to bylo za toho prvního Oldřicha ze 14.století,  a nebo za toho druhého, který byl snad již v tomto roce také mrtev a nebo platil za jeho "živou duši" stejně tak jako za tu svoji, také nevíme. Zato dnes již bezpečně víme, proč se ves takto jmenuje. Lidové úvahy, že vznik názvu obce je spojen s chovem prasat není na místě. Zajímavé je, že se tento název postupně měnil: na dávné Pašiněvice, později Pašňovice a Pašnojce,  aby se vrátil opět na původní Pašinovice. Osada po dlouhá staletí patřila vždy pod panství Komařice a později i nyní pod obec Komařice. Samostatnou obcí byla jen několik desítek let ve 20.století.

Na návsi byl roku 1919 postaven pomník 11 padlým v I.světové válce. Blízko pomníku je umístěna zvonička se zvonkem, který byl ulit v roce 1818 Ivanem Adolfem Pernerem v Českých Budějovicích. Dle dochované pověsti pochází  údajně ze samoty Hamr, kde sloužil v bouřlivých dobách, aby samoty mohly v nebezpečí volat o pomoc. Pro obec byl získán v roce 1886. V březnu roku 1942 byl německými okupanty zabaven  odvezen k roztavení na výrobu zbraní. Nebyl však ztracen navždy, po válce jej nalezl na Libeňském ostrově v Praze profesor Jakub Pavel z Komařic. Zvonek byl vrácen do obce a 15.8.1945 byl znovu vysvěcen.