Obec
Komařice

Mapa stránek

Sbor dobrovolných hasičů

Hasičská zbrojnice v KomařicíchSbor dobrovolných hasičů má v obci Komařice dlouhou historii. Byl založen dne 12.února 1897 poté, co byly schváleny stanovy spolku zaslané 2.ledna 1897 na c.k. místodržitelství království  českého.   První počátek  k založení sboru učinilo obecní  zastupitelstvo již 17. dubna 1896, kdy byla zakoupena od R. A. Smejkala  z pražského Smíchova za 630 zlatých nová čtyřkolová jednoproudová stříkačka a 100 metrů hadic. Po zakoupení stříkačky byli postupně občané vybízeni k přistupování za členy sboru a tak koncem roku 1896 bylo zřejmé, že v obci bude založen hasičský sbor. Kromě Komařických pomáhali se založením také občané vsí Pašinovice, Sedla, Stradova i Dolní Stropnice.

 

Hasičská zbrojniceZakladateli byli František Kubata – starosta obce, Adolf Čaloun – mlynář z Pašinovic, Antonín Kaš – rolník z Pašinovic za přispění celého obecního zastupitelstva. Na 14.března 1897 byla svolána prozatímním výborem ustavující valná hromada, na které byli zvoleni občané do jednotlivých funkcí sboru. Kroniku sboru vedl až do konce roku 1935 František Danko, který psal i obecní kroniku.

  

Další podrobnější zmínka o sboru je z oslavy 30. výročí jeho založení, které se konala dne 29.června 1927. Cvičení mužů a žen se zúčastnily sbory z Ledenic, Strážkovic, Střížova, Něchova, Borovan, Stropnice a Selce. Tehdy čítal sbor 32 členů a byl založen i ženský sbor, který měl 16 členek. Za prvních 30 let trvání sboru Komařičtí zasahovali u 15ti požárů, ale přímo v Komařicích nehořelo. První požár, ke kterému sbor vyjížděl byl 3.6.1897 v Pojžově.

  • V roce 1935 vystoupili ze sboru všichni členové ze Sedla a v Sedle si založili vlastní sbor.
  • Od roku 1957 se hasičský sbor podílí na konání tradičního Masopustu, dále organizuje hasičské plesy a pravdielně se účastní na obvodových soutěžích.
  • Roku 1996 byla provedena rekonstrukce požární nádrže za přispění Obecního úřadu nákladem 500.000,-Kč. Do  této doby nebyla na nádrži prováděna žádná údržba od doby jejího založení v roce 1944.
  • V roce 1997 – oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Komařicích.

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

 facebook - Obec Komařice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.docx sbírka 

Výuka angličtiny

Rozvrh kurzů angličtiny pořádaných                      ve Strážkovicích naleznete zde.

Poznejte i vy své Pomalší

VIDEOFILM: Řeka Malše - Romantická kráska

- podívejte se nový videofilm "Řeka Malše - Romantická kráska". Film byl vytvořen pro propagační potřeby SMO Pomalší a podíleli se na něm všichni, kteří se účastní různých společenských, kulturních a sportovních akcí v celém mikroregionu Pomalší. Natočeno ve spolupráci se studiem FACTOR TEAM.


Komarice_11.jpg

http://www.firmy-cb.cz/

www.linka199.cz

www.casamundo.cz/Česko/jihočeský_kraj/komařice.htm

Návštěvnost stránek

171947