Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Zajímavosti o obci > Současnost > Povodně a mosty

Povodně a mosty

Povodně začaly 5. srpna 2002 a trvaly téměř dva týdny. 5. 8. 2002 se utrhl svah nad domem čp. 37 v Komařicích a zaplavil dům písečným bahnem do výše 60 cm. Pobořena byla stodola a poničeno bylo i vnitřní zařízení. Totéž se opakovalo i 11. – 13. srpna, kdy se utrhl i svah u Beranů a Lenců. 9. srpna byl poničen most do Sedla a všechny lávky na potocích a řekách. Spojení do Sedla a Stradova tak bylo přerušeno, obyvatelé těchto částí museli být zásobováni potravinami pomocí traktorů přes ves Polžov a Todeňskou horu. V Komařicích bylo zaplaveno stavení č. 28 – tzv. Pazderna, v Pašinovicích čp. 19, čp. 29 a čp. 37. Tyto objekty byly zaplaveny opakovaně i při druhé vlně (11. – 13. srpna).

12. – 13. srpna byla zaplavena komunikace mezi Komařicemi a Pašinovicemi a stala se tak neprůjezdnou. Den nato byla stavěna hráz, aby se zamezilo dalšímu zaplavení komařické Pazderny (rodina Holých).

14. – 16. srpna byly na záchranné práce nasazeni místní hasiči, když čistili komunikace, dvory a studny.

23. - 28. srpna bylo povoláno na pomoc vojsko k zajištění svahu a k položení potrubí pro odvod vody ze svahu.

Škody jen na obecním majetku činili 1.940.000,- a veliké byly také škody na soukromém majetku.

 

mosty v Komařicíchmosty v Komařicíchmosty v Komařicíchmosty v Komařicích

 

 

 

 

 

 

Most přes Stropnici

Přes řeku Stropnici na silnici mezi Komařicemi a Sedlem byl armádou postaven prozatímní železný most, aby bylo mezi obcemi obnoveno spojení. Takto tam zůstal po tři další roky. Most měl nosnost „pouhých“ 10 tun, takže vozidla pro svoz komunálního odpadu neprojela a popelnice se ze Sedla a Stradova musela být svážena traktorem na valníku na komařickou náves.

mosty v Komařicíchmosty v Komařicích

mosty v Komařicíchmosty v Komařicích

 

 

 

 

 

 

mosty v Komařicíchmosty v Komařicích

mosty v Komařicích

mosty v Komařicích

 

 

 

 

 

 

mosty v Komařicích

mosty v Komařicíchmosty v Komařicíchmosty v Komařicích

 

 

 

 

 

 

 

Stavba nového mostu přes Stropnici začala v červenci roku 2005. Prozatímní železný most byl pomocí jeřábů přesunut na jiné místo několik metrů proti proudu řeky a na původním místě započala stavba nového, betonového. Na dno byly položeny tři mohutné železné roury. Přes ně byl nasypán hrubý štěrk a něj byly položeny betonové panely a mohlo se začít se šalováním. Před tím už se však betonovalo do 10 metrů hlubokých vrtů – na každém břehu 4. Vzniklo tak osm pilotů, které tvoří vysoce pevný základ mostu. Na piloty potom navazuje železobetonový monolit.

Během stavby nového mostu ovšem přišli další povodně a to 26. 3. 2006. Vzhledem k prudkému tání sněhu a nedělnímu vytrvalému dešti došlo k vzedmutí hladiny řeky Stropnice a Pašinovického potoka. Zaplavovovány byly louky a zahrady v Pašinovicích a chatové oblasti. Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity – průtok 283 ccm3. Bylo provedeno upozornění majitelů chat k jejich opuštění a zabezpečení. Na linku 150 byla ohlášena neprůjezdnost silnice Komařice – Sedlo. Došlo k zaplavení provizorního železného mostu. Vzhledem ke značné blízkosti řeky Stropnice a Trhosvinenského potoka (jejich koryta jsou od sebe vzdálena pohých cca 170 metrů a kousek před Pašinovicemi se stýkají) a k rozsáhlé rybniční soustavě došlo na některých místech ke slití hladin těchto toků.

28.3.2006 bylo po prohlídce v 8.00 hodin ráno přislíbeno přechodné zprovoznění nového mostu, který byl zatím ve výstavbě. Do 14.00 hod. byl staviteli průjezd po ještě nedokončeném novém mostě na několik dní povolen. Přes den voda sice poklesla cca o 50 cm, ale večerní prudký déšť opět zvedl hladinu.

29.3.2006 došlo k dalšímu vzestupu hladiny. Voda ve Stropnici dosahovala v Komařicích až k obydlí u Holých č.28 – Pazderně - a zaplavila garáž, sklep, kotelnu a stodolu. V Pašinovicích byly opětovně zaplaveny dvory a obytné stavení u Chalušů. Průtok 331 ccm3.

30.3.2006 byl zprůjezdněn prozatimní most na Sedlo. Voda začala opadat pomalu se stahovala i z luk. V lokalitě Pazderna bylo nutné odstranit dřevo zachycené na mostě. Po odstranění bylo zjištěno že je značně poškozen i most přes Stropnici v dolní části Komařic – u Pazderny.

Oficiálně byl nový most na Sedlo přes řeku Stropnici otevřen odpoledne 19. května 2006. Přítomna byl paní starostka Hana Lipanská, zástupci stavební firmy Building, která stavbu prováděla a hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník. Po slavnostním přestřižení pásky následovalo posezení s občany a zajištěno bylo i občerstvení.

V prosinci ještě téhož roku byl potom položen nový asfaltový povrch po celé délce silnice Komařice – Sedlo. To s velkým povděkem přivítali všichni občané Sedla i Stradova, kteří jsou denně nuceni jezdit po silnici do Komařic, jejíž stav byl již v posledních letech už kritický.

Také v dolní části Komařic v místě zvaném Pazderna byl přes řeku Stropnici postaven nový most poté, co ten starý vzaly povodně. Zbytky mostu, který již nešel přejít ani pěšky byly rozebrány v prosinci 2006 a na jaře 2007 se začalo se stavbou mostu nového. Obě předmostí byla důkladně betnována a železná konstrukce je ještě z druhé světové války - je to anglický vojenský most dodaný do Čech po válce organzací UNRRA. Na povrchu je most z dřevěných fošen. Cesta za mostem nad Doubím byla také upravena a s opatrností (a nejlépe terénnním vozem) je nyní sjízdná až do Jedovar.