Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality - archiv

Aktuality

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 28.1.2015

-byla schválena inventarizace za rok 2014, projednání a schválení vyhlášky o nakládání s odpady, probíhá projednávání změny územního plánu, příprava přeložení výusti kanalizace, příprava stavby mostu Pašinovice, příprava nového veřejného osvětlení v Komařicích. 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 26.11.2014

- zasedání OZ

- návrh rozpočtu, inventarizace za rok 2014,požární řád, rozpočtový výhled,

- odměny zastupitelů, povodňový plán pro stavbu mostu v Pašinovicích, 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 12.11.2014

- příprava veřejného zasedání 26.11.2014,  

- návrh rozpočtu, inventarizace za rok 2014, požární řád,

- od roku 2015 bude firma Marius Pedersen svážet tříděný odpad 1x za 4 týdny. 

- proběhla kontrola chovu psů na č. 64. dle sdělení Veterinární správy je vše v pořádku.

- příští zasedání 26.11.2014.

- 19.11. bude přerušena dodávka elektříny v Komařicích

- 27.11. bude přerušena dodávka elektřiny v Pašinovicích

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 5.11.2014

- proběhlo ustavující zasedání OZ. Starostkou zvolena Hana Lipanská, místostarosta Ing. Tomrle Vojtěch.

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 6.10.2014

- OZ přijalo dokumentaci na přeložení obecní kanalizace v zatáčce u Koubů v Komařicích. 

Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 15.9.2014

- stížnost na chov psů u J.Berana v Komařicích.

 Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 8.9.2014

- schůzka s projektantem přemostění obecní kanalizace v Komařicích u Koubů .
Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 11.8.2014

- setkání vlastníků pozemků dotčených rekonstrukcí můstku v Pašinovicích.
Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 21.7.2014

- spolu s plánovanou demonáží NN vedení probíhá diskuze o rekonstrukci veřejného osvětlení v Komařicích.
- Volby do zastupitelstev obcí
- odsouhlasena úprava prostranství pozemku dětského hřiště.
Vznikne cca 60m záhon z keřů
- byli zakoupeny motorové nůžky na střihání keřů
Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 14.7.2014

- Žádost spol. e.on o odprodeji 16m2 z pozemku 67/1 (v Pazderně) za účelem umístění nové trafostanice.
- Nabídka na úpravu plochy u dětského hřiště na návsi v Komařicích.
- Oznámení e.on : v r.2016 dojde k demontáži podpěrných bodů v Komařicích. 
- oprava kanálu u klubovny v komařicích. 

Zapsal J.PAVELInformace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 30.6.2014

- návrh koupě motorových zahradních nůžek.
- řešení sporu Zajíčkovi/Horákovi v Pašinovicích
 
Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 23.6.2014

- Závěrečný účet o hospodaření za r. 2013.
- stížnost manželů Horáků na rodinu Zajíčků v Pašinovicích. Zavážení obecního pozemku před nemovitostí Zajíčků.

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 9.6.2014

- proveden hydrogeologický průzkum u mostu v Pašinovicích. Má souvislost s projektem mostku.
- nařízení o zpracování lesních hospodářských osnov - bližší info nástěnka OÚ v Komařicích.

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 2.6.2014

- obchůzka chatové oblasti ve Vírech.

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 26.5.2014

-nabídka na ochranné zábradlí kolem rybníčku u místní komunikace ve Strádově
- projekt : Přepojení kanalizační výústi V2 v Komařicích - vypracuje achitekt V.Štěpán
- upozornění vlastníkům chat na pravidla ukládání odpadů do kontejnerů
- zakoupena káď SDH Sedlu
- oprava obecního rozhlasu v Pašinovicích.
-příprava vzpomínkového odpoledne u příležitosti výročí sta let zahájení I.světové války.
Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 12.5.2014

- volby do EP
- turistické cesty : do Želna, do Strádova a Sedla. Podnět od Klubu turistů.
- vyměření pozemků po digitalizaci v Kú Komařice, Sedlo a Pašinovice
- 100.výročí začátku I.světové války. 
- Projekt na přemostění kanalizace z návsi směrem do Pazderny

Zapsal J.PAVEL
Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 28.4.2014

- řešení výsledků auditu
- pohřbení Josefa Šustra
- volby do EP, volební komise
- rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu směrem za Smudků
- SDH Sedlo : žádost o nákup nové kádě
- žádost o nová světla do klubovny v Sedle
- plán vodních zdrojů pro případ požáru
- oprava hasičské stříkačky v Komařicích

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 14.4.2014

- do zadního Strádova dodatečně posílen obecní rozhlas
- V sedle v chalupách byla spravena cesta do Todeňské Hory
-Ve Strádově byl vyčištěn rybníček u cesty
- Návrh na svedení kanalizace vedoucí kolem zámku (výusť V2 pod zámkem do stoky) do kanalizace vedoucí do Pazderny (výusť do Stropnice)

- volby do Evropského parlamentu
- prodloužena obecní kanalizace v Sedle pod chalupou J.Beranů
- nabídka na lavičky a stolek ke studánce do Želna včetně ukazatelů
- nový prvek na hřiště v Komařicích - Houpadlo na pružině.Dodání 3.týden v dubnu
Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 24.3.2014

- dokončena oprava sudánky v Želně
- návrh na rozšíření rozhlasu v zadním Strádově - nabídková cena 20tis.
- rozšíření dětského hřiště v Komařicích - nabídka na houpadlo na pružině-18tis.
- smlouvy o smlouvě budoucí: vedení NN mezi řeky -Fesl a zahrádky Komařice
- smlouva s ZETA Stražkovice o pronájmu obecních pozemků
- Výzva k Opatření ke zlepšování životního prostředí : sečení přírodní památky Pašinovická louka.

-  suché větve lípy u paní Smetanové (Pašinovice ) - budou prořezány na podzim
- žádost o zpevnění cesty k p.Betkovi (Pašinovice)

- žádost o Povolení k vypouštění vod (SÚS)


Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 10.3.2014

- Souhlas Obce se zařazením do územní působnosti MAS pomalší
- Diskuse nad řešením opravy poškozeného mostu v Pašinovicích 


Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 24.2.2014

- Rozšíření dětského hřistě v Komařicích. 
- požkozená obecní kanalizace pod Beranů v Sedle


Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 10.2.2014

- Obec Komařice obdržela Kolaudační rozhodnutí na chodník o pošty.
- Debata o uložení části finančních prostředků Obce na spořicí účet KB.
- Přerušení dodávky el. energie:Pašinovice -  29.01.2014 od 8 -13hod

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze
dne 20.1.2014

- 21.1.2014 proběhne kolaudace chodníku v Komařicích
- Přijato Oznámení o schválení platby : dotace na opravu Prodejny a pošty
- přijata nabídka na opravu studánky v Želně od H.Kubíkové
- diskuze nad nabídkovou cenou za projekt za můstek v Pašinovicích

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 13.1.2014


Inventarizace

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 9.12. a 16.12.2013

- řešení výsledků kontroly hospodaření Obce
- oprava kanálu v Kozí ulici u Kubíků
- probíhá Petice za záchranu pošt na venkově. Petiční arch je na Obecním úřadě.
- Nabídka spol. Lumen (dodavatel el. energie pro obec) na snížení plateb za el. energii

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 11.11. , 18.11. a 25.11.2013

- proběhla schůzka s projektantem - týká se můstku v Pašinovicích. Na tuto opravu bude požádána dotace z POV.
- V klubovně v Pašinovicích proběhla výměna jističe.
- plánovaná oprava silnice III/15529 Roudné-Plav - přes Komařice povede objízná trasa
- na rekonstruované budově prodejny proběhla kontrola SZIF
- Probíhá kolaudace chodníku v Komařicích. Dotace na stavební práce byla zaslána.
- Byla postavena čekárna v Komařicích.
- Kontrola plnění povinností daná OSSZ České Budějovice proběhla bez nedostatků.

Zapsal J.PAVEL

 Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 4.11.2013

- byla zpevněna obecní cesta v Sedlu u Beranů.
- v neděli 10.11. od 15h proběhne v Komařicích vítání občánků.
- Byla zhotovena zámková dlažba pro čekárnu v Komařicích.
- Byl odsouhlasen záměr prodat 15m2 obecního pozemku č.205/3 -kat. území Komařice.Tento pozemek je zastavěn nemovitostí a dlouhodobě majitelem nemovitosti využíván.
- v listopadu proběhne dílčí přezkoumání hospodaření obce.
- Naplánováno setkání s projektantem kvůli rekonstrukci můstku v Pašinovicích.
- Plánovaná stavba zdi u klubovny v Sedle (mezi klubovnou a záchody)- bude podána žádost o Územní souhlas

 

Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 7.10.2013

- volby 2013
- opraven kanál uprostřed návsi v  Pašinovicích - provedli členové Klubu přátel Pašinovic.
- byl schválen příspěvek 1000Kč pro Základní organizaci včelařů Strážkovice na vydání pamětní publikace u příležitosti stého výročí založení včelařského spolku pro obce Strážkovice,Komařice,Střížov,Sedlo, Stradov,Pašinovice,Řevnovice.
-10.10.2013 - vyřizování dotace na SZIF
- 12.10. proběhne sběr nebezpečných velkoobjemovývh odpadů.

Zapsal J.PAVEL


Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 23.9.2013

- řešení výstavby čekárny v Komařicích
- řešení vyřizování dotací na rekonstrukci budovy prodejny a stavby chodníku 
- volby do PS.
- oznámení občanů o opakovaném volném pohybu psa v Pazderně

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 16.9.2013

- poslána objednávka autobusové čekárny do Komařic
- ukočena stavba nové el. přípojky do klubovny v Pašinovicích.
- probíhá kontrola ze Správy soc. zabezpečení

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 2.9.2013

- řešení vyřizování dotací na rekonstrukci budovy prodejny a stavby chodníku 

 Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 26.8.2013

- přijata nabídka na opravu cesty ke studánce a cesty pro pěší ke kapli sv.Bartoloměje v Želně.

- řešena stavba čekárny: základ bude proveden ze zámkové dlažby.

-kanál na návsi v Pašinovicích: opravu provede Klub Přátel Pašinovic svépomocí

 Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 12.8.2013

 

- v Pašinovicích bude přerušena dodávka el. energie - 29.8.2013 od 9h do 15h.
- probíhá stavba chodníku v Komařicích
- řešení dotačního titulu Rekonstrukce obecní prodejny
- vyúčtování žáků - Střížov
- přijata žádost p.Oldřicha Tripese na stav kapličky sv.Bartoloměje a studánky v    Želně.
- žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu-časopisu Historický kaleidoskop
 

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 29.7.2013

- řešena žádost paní Navarové z 15.7.2013
- doručena Vyhláška o vydáné změny č.1 Územního plánu

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 22.7.2013

 -   byla přijata doplněná žádost V.Navarové a ostatních obyvatel Pašinovic - jednotlivé body se týkají situace v Pašinovicích.Je k nahlédnutí na OÚ.
- bylo přijato celkem 9 žádostí o bezplatné vyšetření studně.
- Na OÚ přišli Beran J., Beran S. a Beránková - řešení využívání obecní komunikace v Sedle č.p 19
- Majitel č.p.2 ve Strádově byl upozorněn na nevyhovující stav neoplocené jímky.

Zapsal J.PAVELInformace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 15.7.2013

 - byly projednány a schváleny náklady na žáky
- byl projednán a schválen návrh změny č.1 Územního plánu
- most přes Stropnici v Pazderně je hotov - nová mostovka
-  byla přijata žádost V.Navarové - jednotlivé body se týkají situace v Pašinovicích.
Je k nahlédnutí na OÚ.

Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 1.7.2013
 

- na popud OU byli vyčištěny stoky u Tesařů-na Sedlo.
- byla částečně opravena cesta do chat v Pašinovicích
-byla zabezpečena krajnice obecní cesty v Pašinovicích před č.p.23,
- OU obdržel nabídku na odklizení betonů z okolí FVE- náklady hradí FVE
- OU obdržel finanční dar 50tis.kč od FVE, částka bude použita na umístění kryté čekárny do Komařic.

-byla dokončena rekonstrukce budovy prodejny a pošty

Zapsal J.PAVEL

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 10.6.2013

- oznámení o stavební činnosti na obecním pozemku v chat. oblasti ve Vírech.
- Oznámení V.Šustrové o vyplavení č.p 29 (u Tesařů)
- řešení nebezpečí povodní

 Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 3.6.2013

- Řešení povodňové situace v Pašinovicích.
- dvě požkození obecního majetku: můstek přes Pašinovický potok u Bašty a
provalený kraj u obecní komunikace před č.p.23.
 Zapsal J.PAVEL

 

Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 20.5.2013

- Vytvořen závěrečný účet obce. Je vyvěšen na obecní nástěnce v Komařicích a na internetové stránce obce.
- Od 1.6. bude vykonávat obecní účetnictví paní Jitka Rozboudová.
- Schůzka se společností Energie pod kontrolou - dodavatel el. energie.
- Byla projednána žádost paní Kalinové (chaty) o prodej části obecního pozemku 605/49.
  Tento prodej byl zamítnut.
- Žádost H.Markové o povolení k vjezdu na pozemek 250/24 v Sedle.
- Před obecní klubovnu v Komařicích bude navezen jemný štěrk.

Zapsal J.PAVEL

 Informace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 6.5.2013

- Z frézované silnice v Pašinovicích byl koupený recyklát použit k vyspravení obecních cest: V Pašinovicích u Říhů, do chat za L.Matouška,u bašty.

-V Komařicích: Do chat k V.Kubíkové, 
V Sedle: byla opravena obecní cesta za J.Krčína, dále se spraví cesta za Nedorostů směrem do Todeňské Hory.

- byl schválen příspěvek SDH Sedlo ve výši 17 109,40 kč na nákup hasičského vybavení.

 Zapsal J.PAVELInformace z pravidelné schůze Obecního zastupitelstva (OZ) ze dne 22.4.2013

-Byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na akci: Rekonstrukce objektu prodejny a pošty. Celkové výdaje projektu: 749814,-kč , z toho je požádáno o 562360,- kč.

- Byla opravena obecní cesta do Hamru

-  Dne 17.4.2013 proběhl na OÚ audit - neshledal žádné pochybení vedení Obce.

- Byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno -Kabel NN ke Klubovně v Pašinovicích.

- OÚ obdržel Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci - Kolna na stroje Stradov p. J. Gramana.

Zapsal J.PAVEL 
-