Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony 

Povinně zveřejňované informace

Místní vyhlášky, směrnice

OZV - č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV - č.4/2021 o místním poplatku ze psů

OZV - č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV - č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV - č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

OZV - č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komařice

OZV - č. 3/2019 psi - místní poplatek

OZV - č. 2/2019 odpady - místní poplatek

OZV - č. 1/2019 odpady - systém

SMĚRNICE - č. 11/2020 - Zadávání zakázek malého rozsahu

 

 

Plán rozvoje sportu Komařice.pdf

Směrnice inventarizace.pdf

 

Směrnice pro oběh účetních dokladů.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách