Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Zajímavosti v okolí > Přírodní zajímavosti

Přírodní zajímavosti

Terčino údolí

Terčino údolíChráněný park Terčino (též Terezino) údolí leží asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice Novohradských horách. Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 140 ha. Park byl zřízen ve druhé polovině 18. století hrabětem Janem Buquoyem. Popud k jeho založení dala hraběnka Terezie Buquoyová, jejíž jméno nese park dodnes. Koncem 18. a počátkem 19. století prošel romantickými úpravami. Kromě tuzemských zde byly vysázeny i exotické dřeviny a vznikla tehdy většina staveb sloužících lázeňským účelům. Nejstarší je lázeňský dům z konce 18. století a Modrý dům z počátku století devatenáctého. Hlavní lázeňská budova a tzv. Švýcarský dům pocházejí z období romantismu 19. století. Dochoval se i starý hamr z konce 18. století. Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle vytvořený vodopád na Stropnici. Na východním okraji parku stojí na vyvýšeném místě v téměř původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna.

LázničkyTerčino údolí je chráněno od roku 1949. Dnes slouží zejména rekreačním účelům. Parkem prochází vycházkový okruh a také dvě naučné stezky (NS Terčino údolí a lesnická naučná stezka), které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vede tudy také trasa červené turistické značky. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici. 

 

Červené blato a historie sklárny v Jiříkově údolí

Červené blatoPřírodní rezervace Červené blato se rozprostírá na jihozápadním okraji CHKO Třeboňsko. Rezervace zde byla vyhlášena již v roce 1953 k ochraně přirozeného rostlinného pokryvu. V roce 1973 bylo chráněné území rozšířeno z původních 39 na 331 ha.

Rašeliniště bylo od roku 1774 do začátku 20. století těženo. Tehdy fungovala v nedalekém Jiříkově sklárna, která využívala rašelinu k topení (místo dřeva) ve sklářských pecích. Od té doby je rašeliniště protkáno sítí odvodňovacích stok, které jsou v současnosti přehrazovány, aby se zde opět držela voda a zůstala tak zachována původní tvářnost tundry a druhová skladbu rostlinstva z raně poledového období. Hojná je zde borovice blatka, značně je rozšířen rojovník bahenní. Na řadě míst roste klikva bahenní i jiné vzácné rostlinné druhy. Podrost rašeliniště tvoří především borůvka, vřes, brusinka. Průchod chráněným územím umožňují dřevěné povalové chodníky. Nejzajímavější místa přibližují návštěvníkům informační tabule zdejší naučné stezky.

Přístup k rezervaci je možný ze silnice Nové Hrady - Třeboň z parkoviště u osady Jiříkovo Údolí s odbočkou vpravo po zelené turistické značce k hranici rezervace (1 km) nebo po modré značce Nové Hrady - Třeboň (asi 11 km) s přechodem na zelenou u Jiříkova údolí.

Kaple v Jiříkově údolíS Červeným blatem je nerozlučně spjata historie výroby skla v Jiříkově údolí – bývalé sklářské obci na kraji blat. Sklárna zde byla založena pravděpodobně roku 1774. Významu začíná nabývat po roce 1815, kdy sem hrabě František August Buquoy začíná soustřeďovat pokusy o výrobu nových druhů skla. V roce 1817 je zde poprvé odlito černé opaktní sklo, později známé pod jménem hyalit. Jedná se o sklo černé barvy, neobyčejně tvrdé s vysokým leskem. Ve dvacátých letech 19. století se sklárna díky výrobě hyalitu dostala mezi nejvyhledávanější sklárny v Evropě. Z tohoto skla se vyráběly zejména jídelní a nápojové soupravy, na něž se po roce 1820 nanáší i zlacená dekorační malba.

V polovině 19. století sklárnu získala firma Stöltz a synové, kteří sklo vyráběly až do začátku dvacátého století, kdy sklárna zanikla. Se současnou rezervací má dnes již bývalá sklárna spojitost zejména z důvodu intenzivní těžby rašeliny. Tou se ve sklárně od roku 1860 topilo, neboť tou dobou byly zásoby dřeva z okolních lesů téměř vyčerpány. Například roku 1880 vytěžila sklárna téměř 18 miliónů borků (cihly rašeliny) za rok! Z původní osady Jiříkovo údolí zůstala do dnešních časů zachovaná pouze kaple a tři stavení sloužící k rekreačním účelům.

Křížová cesta Římov 

Křížová cestaTrasa naučné trasy Křížová cesta v Římově vede krajinou okolí vsi Římov, která se rozkládá v sousedství Římovské vodní nádrže na řece Malši asi 15 km jižně od Českých Budějovic. Stezka přibližuje návštěvníkům poutní místo Římov, připomíná jeho tradici a seznamuje s biblickou křížovou cestou Ježíše Krista. Současně je i dokladem barokního stavitelství.

Na 6 km dlouhé okružní trase je umístěno 25 kapliček (zastavení) s vyobrazením jednotlivých zastavení historické křížové cesty. Na vycházku je potřeba počítat asi se dvěma hodinami času. V terénu je trasa vyznačena zelenou pásovou značkou

 

zdroj: www.turistika.cz, www.jiznicechy.org, www.e-dovolena.cz